9. REKLAMACJE

1. Klient chcąc zareklamować produkt powinien po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedawcy wysłać towar na adres sklepu:

Romek-Elektro Sp. z o.o.

ul. Ostrowiecka 25

27-200 Starachowice

świętokrzyskie

Polska

2. Klient towar na reklamację dostarcza we własnym zakresie do siedziby Firmy. Koszty wysyłki towaru poreklamacyjnego ponosi Sprzedający.

3. Towar odsyłany przez Klienta powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu do serwisu.

4. Wymagane jest dostarczenie przez Klienta wraz z reklamowanym towarem dowodu zakupu, bądź potwierdzenia transakcji płatniczej oraz opisu zaistniałej usterki.

Gotowy wzór formularza reklamacyjnego https://romek-elektro-tools.pl/img/cms/Protokół reklamacyjny.pdf

Poprawnie złożona reklamacja (bez formularza reklamacyjnego) powinna zawierać:
- dane kontaktowe (Twoje imię i nazwisko, adres oraz email i telefon kontaktowy), co ułatwi procedurę reklamacyjną.
- data zakupu sprzętu (dowód płatności) lub dokument potwierdzający (paragon, faktura) 
- przedmiot reklamacyjny, ze wskazaniem Twojego żądania,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (opis usterki).

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych liczony od momentu odebrania towaru reklamowanego przez Sprzedawcę.

6. W przypadku braku informacji o przebiegu rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w poprzednim punkcie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na Twoją korzyść.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Ciebie adres e-mail.


UWAGA: Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są

całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.